top of page
BE_Logoutkast_03.png

- bygger for fremtiden

GettyImages-1159039291sh.jpg
GettyImages-1159039291.jpg

Eiendomsutvikler

Bjerk Eiendom

Videreutvikling og verdiskapning

Om Bjerk Eiendom

Bjerk Eiendom ble etablert i 2020 og er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i de sentrale deler av Viken og Stor-Oslo. Strategien er å bli involvert tidlig i prosesser fra uregulert tomt og til nøkkelferdig bygg/boliger. Målsettingen er å vokse som eiendomsutvikler og realisere prosjekter i ulike størrelser. Vi er opptatt av å knytte til oss gode samarbeidspartnere slik at vi alltid drar i samme retning. 

Erfaring

Selskapet har erfaring med ulike typer prosjekter, utviklingsformer og størrelser. Prosjektene har ulike former for entrepriser, samarbeidspartnere og involvert rådgivere. Vi tror alle tomter og prosjekter er forskjellige og trenger å få rendyrket sine kvaliteter. På denne måten kan vi skape unike kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Det at prosjektene stedstilpasses og harmonerer med sine nærområder vil gjøre at prosjektene blir til det beste for området og omgivelsene. Selskapet har flere boligprosjekter under utvikling/regulering som vil komme til salgsstart i 2021.

GettyImages-1188220349.jpg
2814-02-VYC-i-01-1A-u-level_living-kitch

Fremgangsmåte og strategi

I tillegg til kjøp, salg og utvikling av eiendom har vi kompetanse innen regulering og prosjektgjennomføring. I tillegg til utvikling av egne eiendommer bistår selskapet andre eiendomsaktører med prosjekter i utvikling-, regulering- og gjennomføringsfase. Med god forståelse av entrepriseformer har vi gode forutsetninger for å få et profittmaksimert prosjekt.

Samarbeid

Bjerk Eiendom søker alltid gode prosjekter og samarbeidspartnere med både grunneiere, eiere
og andre utviklingsselskaper. Vi har stort fokus på videreutvikling og verdiskapning, og vil gjerne inn så tidlig som mulig.


Hvis du er i besittelse av en eiendom eller et prosjekt og ønsker å ha med en samarbeidspartner, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom det kan være interessant å ha med oss på laget.

GettyImages-533243253sh.jpg
bottom of page